การเล่นของเด็กอายุ 1- 2 ปี

การเล่น: เด็กจะสนุกกับสิ่งใหม่ ๆ ที่พบเห็น ชอบปีนป่ายขั้นบันได มุดใต้โต๊ะ เข้าไปใต้ตู้ ชอบเคลื่อนไหว มีความพยายามทำสิ่งยากๆ

ของเล่นที่แนะนำ: สไลด์เดอร์ และของเล่นสนามต่างๆ

ประโยชน์ของเล่นเด็ก :  เรียนรู้สิ่งต่างๆ ฝึกการเคลื่อนไหวให้คล่องแคล่ว เป็นการควบคุมและฝึกกล้ามเนื้อและทำให้เกิดความมั่นใจในตัวเอง


การเล่น: ชอบขว้าง ปา ตอก หยอด ถอดให้หลุด

ของเล่นที่แนะนำ: ของเล่นประเภททุบ ตอกหรือตี เช่นระนาดหรือกลองที่มีเสียงต่าง ๆ อุปกรณ์ที่มีล้อเลื่อนให้เด็กผลักเล่น ปีนขึ้นไปนั่ง และ กล่องหยอดรูปทรงเรขาคณิต

ประโยชน์ของเล่นเด็ก : เรียนรู้ความแตกต่างของเสียง และการประสานสัมพันธ์ระหว่างสายตาและมือให้ทำงานประสานกัน ฝึกการสังเกตด้วยการ สัมผัส ลูบคลำ เรียนรู้รูปทรง และฝึกการใช้กล้ามเนื้อมือ นิ้วมือ แขน ขา ให้แข็งแรง ฝึกการกะระยะ ฝึกการสังเกตุและเรียนรู้สี รูปทรงเลขาคณิตต่าง ๆ


การเล่น: เมื่อเด็กเริ่มเดิน  หรือชอบเดิน

ของเล่นที่แนะนำ: ควรหารถพยุงน้องเดิน หรือ รถหัดเดิน เพื่อให้น้องเดินได้อย่างมั่นคงและป้องกันน้องล้ม เมื่อน้องๆเริ่มเดินคล่อง ควรหาของเล่นประเภทลากจูงไปมาได้ เช่น ขบวนรถไฟที่ทำด้วยไม้แล้วโยกเป็นคันๆ ได้

ประโยชน์ของเล่นเด็ก :  ช่วยพัฒนากล้ามเนื้อแขนขาในการทรงตัวและฝึกการบังคับทิศทางการเดินได้อย่างดี ทำให้เด็กเกิดความรู้สึกภูมิใจ และอยากเดินมากขึ้น ทำให้เดินอย่างคล่องแคล่วได้อย่างรวดเร็ว


 

 

-30%
-37%
-37%
-37%
-45%
-29%
-29%
-29%
-30%
-30%
-30%
-30%
-37%
-40%
-57%
-42%
-40%
-43%
-43%
-30%
-32%
-33%
-35%
-36%
-33%
-30%
-32%
-33%
-35%
-36%
-33%
-30%
-33%
-35%
-36%
-33%
-30%
-32%
-33%
-35%
-36%
-33%
-30%
-32%
-33%
-35%
-36%
-33%
-30%
-36%
-35%
-35%
-33%
-33%
-29%
-42%
-42%
-43%
-37%
-37%
-20%
-20%
-20%
-20%
-15%
-25%
-50%
-50%
-30%
-78%