การเล่นของเด็กวัย 2-3 ขวบ

การเล่น: ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

ของเล่นที่แนะนำ: การปั้นดินน้ำมัน แป้งโดว์ หนังสือภาพ

ประโยชน์ของเล่นเด็ก : ช่วยฝึกสมาธิและความคิดสร้างสรรค์ ในการปั้นให้เป็นรูปต่าง ๆ ตามจินตนาการของตัวเอง ปลูกฝังนิสัยรักการอ่านและช่วยให้เด็กเรียนรู้ภาษา


การเล่น: เด็กเดินได้ตรงและยืนขาชิดกันได้ มากขึ้น

ของเล่นที่แนะนำ: ควรให้เล่นเกี่ยวกับการทรงตัว และให้วิ่ง ปีนป่าย กระโดด เขย่ง

ประโยชน์ของเล่นเด็ก : ฝึกการเคลื่อนไหวให้ดีขึ้น และช่วยพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดใหญ่


การเล่น: ชอบเล่นของเล่นที่ออกแรงมาก ๆ เช่น ของเล่น ที่ดึงออกและใส่ใหม่ได้

ของเล่นที่แนะนำ: ลูกบอลลูกโตๆ แต่เบา ๆ สำหรับเล่นเตะและขว้าง เล่นกระดานฆ้อนตอก ขี่รถจักรยาน 3 ล้อ

ประโยชน์ของเล่นเด็ก : พัฒนากล้ามเนื้อใหญ่ คือ แขน ขา ฝึกการกะระยะ และฝึกการใช้สายตา มือ และเท้าให้ทำงานประสานกัน


การเล่น: อยากรู้อยากเห็นทุกสิ่งทุกอย่าง

ของเล่นที่แนะนำ: ควรให้เล่นของเล่นที่ใช้ประสาทสัมผัส เช่น ภาพจิ๊กซออย่างง่ายๆ ประมาณ 3-6 ชิ้น โดมิโน กล่องหยอดบล๊อกรูปทรงต่างๆ บล็อคตัวต่อ และให้เล่นสร้างสิ่งต่างๆด้วยบล๊อก

ประโยชน์ของเล่นเด็ก : ฝึกการสังเกตและการเปรียบเทียบความเหมือนความต่าง ฝึกการใช้สายตาและมือให้สัมพันธ์กันและฝึกความคิดสร้างสรรค์


การเล่น: ชอบเล่นเลียนแบบการกระทำของผู้ใหญ่ เช่น การแต่งตัว การทำงานบ้าน การทำงานอาชีพต่างๆ การทำอาหาร การขับรถ 

ของเล่นที่แนะนำ: ควรหาของเล่นบทบาทสมมติ เช่น ชุดครัวจำลองหรือชุดครัวทำอาหารสำหรับเด็ก ชุดวิศวกรน้อย อุปกรณ์ทำงานบ้านสำหรับเด็ก รถจำลองการขับรถ ชุดคุณหมอ เป็นต้น

ประโยชน์ของเล่นเด็ก : ฝึกทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวเด็กกับบุคคลรอบ ๆ ตัวเด็ก และฝึกการเล่นเลียนแบบ ทำให้เด็กได้แสดงความเป็นตัวเองออกมา และช่วยให้เด็กรู้จักเข้าใจสิ่งแวดล้อมรอบตัวมากขึ้น


 

การเล่น: ชอบเล่นคนเดียว และเริ่มเล่นกับเด็กอื่น แต่จะมีเรื่องทะเลาะกัน เช่น แย่งของเล่น

ของเล่นที่แนะนำ: ควรเริ่มสอน ระเบียบ วินัย จัดกิจกรรม ร้องเพลง และเล่านิทาน สอนเด็ก

ประโยชน์ของเล่นเด็ก :  ฝึกการเล่นเป็นกลุ่ม การควบคุมอารมณ์และระเบียบวินัย ฝึกให้มีมนุษยสัมพันธ์กับคนอื่น


 

ชอบเล่นของเล่นอื่น ๆ เช่นเดียวกับเด็กวัย 1-2 ปี

-38%
-38%
-38%
-38%
-33%
-33%
-30%
-37%
-37%
-37%
-20%
-45%
-30%
-40%
-30%
-37%
-37%
-35%
-40%
-35%
-30%
-40%
-36%
-30%
-57%
-42%
-13%
-20%
-20%
-40%
-43%
-43%
-20%
-20%
-40%
-33%
-33%
-33%
-41%
-41%
-41%
-42%
-50%
-29%
-29%
-42%
-42%
-37%
-33%
-33%
-37%
-33%
-43%
-50%
-50%
-30%
-41%
-50%
-43%
-37%
-39%
-39%
-39%
-39%
-37%
-20%
-20%
-20%
-20%
-15%
-10%
-30%
-29%
-29%