เงื่อนไขการรับประกันสินค้าและคืนสินค้า

สินค้าทุกชิ้น ไม่มีรับประกันความพึ่งพอใจ ซื้อแล้ว ไม่รับเปลี่ยนหรือคืนทุกกรณีค่ะ ยกเว้น ทางร้านจะทำการเปลี่ยนสินค้าให้ในกรณีดังนี้
  1. สินค้าที่ได้รับ ไม่ใช่รายการที่สั่งซื้อ
  2. สินค้าที่ได้รับแตกหัก เสียหาย ไม่สามารถใช้งานได้
  3. สินค้ามีปัญหาจากการผลิต
  4. อุปกรณ์ไม่ครบ
หากสินค้ามีปัญหาตามกรณีด้านบน ลูกค้าจะต้องทำการแจ้งให้ทางร้านทราบภายใน 3 วันทำการหลังจากได้รับสินค้า (กรุณาตรวจสอบสินค้าหลังได้รับสินค้า เพื่อรักษาสิทธิของคุณลูกค้าเองนะคะ หากเกินกำหนด ทางร้านไม่รับผิดชอบทุกกรณีค่ะ ) ในกรณีที่ 1-3 คือ สินค้าที่ได้รับ ไม่ใช่รายการที่สั่งซื้อสินค้าที่ได้รับแตกหัก เสียหาย ไม่สามารถใช้งานได้ หรือ สินค้ามีปัญหาจากการผลิต
  • ทางร้านจะทำการเปลี่ยนให้ใหม่
โดยลูกค้าจะต้องส่งสินค้ากลับมาให้ทางร้านภายใน 7 วันทำการ หลังมีการตอบรับจากร้านค้าเรื่องสินค้ามีปัญหา สินค้าที่ส่งกลับมาจะต้องอยู่ในสภาพเดิม (กล่อง ถุง และอุปกรณ์ต่างๆ ครบตามที่ได้รับไป)
  • หลังจากทางร้านได้รับสินค้า จะทำการตรวจสอบ  หากสินค้ามีปัญหา หรือ มีการเสียหายตามที่แจ้ง ทางร้านจะทำการส่งตัวใหม่ไปให้
โดยค่าใช้จ่ายในการส่งสินค้ากลับมาให้ทางร้าน ทางร้านจะรับผิดชอบในเรตค่าส่งแบบพัสดุไปรษณีย์ธรรมดาเท่านั้น หากมีการส่งกลับในรูปแบบอื่น ลูกค้าต้องรับผิดชอบส่วนต่างค่าส่งเอง
  • หากสินค้าไม่มีปัญหาตามที่แจ้ง ทางร้านได้ทำการทดสอบแล้ว สามารถใช้งานได้ปกติ
ลูกค้าจะต้องรับผิดชอบค่าส่งสินค้ากลับมาที่ร้านทั้งหมดเอง ในกรณีที่ 4 คือ สินค้าที่ได้รับ อุปกรณ์ไม่ครบ
  • ทางร้านจะทำการจัดส่งอะไหล่ที่ขาดไปให้ค่ะ
ทางร้านไม่รับผิดชอบในกรณีที่สินค้าที่ส่งกลับมาให้ที่ร้าน มีการแตกหักเสียหาย ลูกค้าจะต้องขอเคลมกับทางขนส่งค่ะ ในกรณีสินค้ามีการรับประกันจากทางศูนย์ไทย (เฉพาะคอกกั้นเด็ก Eduplay)  การรับประกันจะเป็นไปตามเงื่อนไขของศูนย์ไทยค่ะ ทางร้านจะเป็นตัวกลางในการเคลมสินค้าให้ค่ะ หมายเหตุ: ทางร้านจะส่งสินค้าชิ้นใหม่ให้หลังได้รับและทำการตรวจสอบสินค้าชิ้นเดิมเท่านั้น จะไม่มีการส่งสินค้าให้ลูกค้าก่อนนะคะ เนื่องจากมีหลายเคสที่ส่งไปให้แล้วลูกค้าไม่ส่งชิ้นเดิมกลับมาให้ร้านค่ะ ต้องขออภัยในความไม่สะดวกไว้ ณ ที่นี้